Για το εγχείρημα

Οι Κομμουνιστές/τριες με μνήμη επιδιώκουν να κρατήσουν την μνήμη ζωντανή, να επανεξετάσουν και να δώσουν νέες, ανταγωνιστικές ερμηνείες στην ιστορία, ειδικά σήμερα, που αυτή η ιστορία έχει θαφτεί κάτω από το πέπλο της λήθης που υπαγορεύεται από την κυρίαρχη εξουσία και την εθνική-ιδεολογική της αφήγηση. Είναι πάγια πεποίθησή μας, ότι στον ελλαδικό χώρο, η ιστορία έχει γραφτεί από τους νικητές του εμφυλίου πολέμου 1946 -49, καθώς και από επίσημους ιστοριογράφους του ελληνικού κράτους που συχνά εναρμονίζουν την έρευνά τους με την επίσημη εθνική αφήγηση. Επιχειρούμε να ανοίξουμε ένα ρήγμα σε αυτήν την ιστοριογραφία προσπαθώντας να την επανεξετάσουμε από κομμουνιστική σκοπιά. Το εγχείρημα μας δραστηριοποιείτε σε διάφορα μέρη της ελλαδικής επικράτειας και έξω από αυτήν πάντα με στόχο την διατήρηση της μνήμης και του αγώνα για την κομμουνιστική αναγέννηση στον 21ο αιώνα. Οι κομμουνιστές/τριες με μνήμη καλούν όλους και όλες του αγωνιστές/τριες που βρίσκουν το εγχείρημα μας κάτι το αναγκαίο να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Για διακίνηση υλικού και διοργάνωση δράσεων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας

Create your website at WordPress.com
Get started